78 – Berru

78 – Berru

78 – Berru Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan, iyilik eden, vaadin yerine getiren. İyilik edenleri seven “Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz Berr (iyilik eden) Rahim (esirgeyen) ancak O’dur.” (Tur/28) Mevlamız bize bol kazançlar ihsan eylemektedir. Bire on,…

79 – Müte’âli

79 – Müte’âli

79 – Müte’âli Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği herşeyden pek yüce Cenab-ı Hak buyuruyor. “O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.” (Rad, 9) “O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255) “Yüce Rabbinin adını tesbih et.” (Ala,1) Allah’ın yüceliğinin üstünde…

80 – Tevvâb

80 – Tevvâb

80 – Tevvâb Tövbeleri kabul eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.” (Bakara, 37) “Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister.” (Nisa, 27) “O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.” (Şura, 25) “O,…

81 – Müntekım

81 – Müntekım

81 – Müntekım İntikam alan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Biz de âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.” (Araf, 136) “Allah’ın ayetlerini tanımayanlara şüphesiz şiddetli bir azap var. Öyle ya, Allah’ın izzeti var, intikamı…

82 – Afüvv

82 – Afüvv

82 – Afüvv Affı çok. Affeden, bağışlayan Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden. Günahları mahveden, silen, kulların kötülüklerini keremiyle bağışlayan. İnsanlara bağışlama duygusu veren. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hac, 60) “Doğrusu Allah günahların hepsini…

83 – Rauf

83 – Rauf

83 – Rauf Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir.” (Tevbe, 117) “Eğer Allah’ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, azabınızı çarçabuk verirdi. Gerçekten Allah Rauf’dur, Rahim’dir.” (Nur, 20)…

86 – Muksit

86 – Muksit

86 – Muksit Adaletle hükmeden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah, hakimlerin hakimi değil midir?” (Tin, 8) “O hakimlerin en iyisidir.” (Araf, 87) “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca…

87 – Câmi

87 – Câmi

87 – Câmi İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır.” (Nisa, 87) “Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.” (Nisa, 140) “Sûr’a da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir.” (Kehf,…

Toplam 33 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...30...Son »