Hamid

57 – Hamid

57 – Hamid

57 – Hamid Hamd-ü sena olunan. Hamd edilen, övülen, övgüye layık bulunan. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O’dur ki, onlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indirir ve rahmetini serip-yayar. O, Veli’dir, Hamid’dir.” (Şura, 28) Hamid, hamd edilmeyi hakeden, hamda layık olandır. Çünkü O,…