Halim

33 – Halim

33 – Halim

33 – Halim Yumuşak huyluluk sahibi, hilmi çok, acele ve kızgınlık ile muamele etmeyen Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir.” (Bakara, 235) “Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halîmdir.” (Hac 59) “Şüphesiz O, halîmdir, çok bağışlayıcıdır.”…