Hakem

29 – Hakem

29 – Hakem

29 – Hakem Son hükmü veren Hakkı batıldan ayıran ve kıyamet günü kullarının arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlumun hakkını alıp sahibine verendir. “Allah size Kitab’ı açık açık indirmişken O’ndan başka bir hakem mi isteyeyim? ” (Enam, 114) “… Allah…