Hafiz

39 – Hafiz

39 – Hafiz

39 – Hafiz Koruyucu ve muhafaza edici Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ve itaatten çıkmış her azgın şeytandan koruduk;” (Saffat,7) “…Senin Rabbin, herşeyin üzerinde gözetici-koruyucudur.” (Sebe,21) “O’nun (insanın) önünden ve arkasından izleyenleri vardır, onu Allah’ın emriyle gözetip-korumaktadırlar.” (Ra’d,11) “El-Hafiz” ismi Kur’an-ı Kerim’in…