Gani

88 – Gani

88 – Gani

88 – Gani Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Kendi dışındaki her şey O’na muhtaç. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O’dur.” (Fatır, 15) “O’nun ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne…