Bâtın

76 – Bâtın

76 – Bâtın

76 – Bâtın Gizli bulunan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3) Allah Teâlâ’nın varlığı, hem aşikar hem gizlidir. Cenab-ı Hakk’ın Batın oluşu bize göredir. Çünkü biz O’nu ancak sıfatlarıyla tanır ve biliriz. Zatını bilmemize imkan yoktur.…