Azim

34 – Azim

34 – Azim

34 – Azim Sonsuz azametli, en büyük ve ulu. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar büyük. Akıl ve hayalin düşünemediği, gözün göremediği kadar sonsuz, büyük ve azametli olandır. Cenab-ı Hak buyuruyor. “O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255) “Göklerde ve yerde ne…