Afüvv

82 – Afüvv

82 – Afüvv

82 – Afüvv Affı çok. Affeden, bağışlayan Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden. Günahları mahveden, silen, kulların kötülüklerini keremiyle bağışlayan. İnsanlara bağışlama duygusu veren. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hac, 60) “Doğrusu Allah günahların hepsini…