Adl

30 – Adl

30 – Adl

30 – Adl Mutlak adalet sahibi. Çok adaletli. Adaletiyle zalimlerden mazlumun hakkını alandır. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır…” (En’am 115) Allah bütün söz ve fiillerinde mutlak adalet sahibidir. O’nun kararı doğru, hükmü adildir.…