Borçlardan kurtulmak için okunacak dua

Borçlu bir kimse sabah namazından sonra okuyabildiği kadar veya 300 defa aşağıdaki ayeti okur, her 100 de bir aşağıdaki dua bir kere okunur.

Okunacak ayet: “rabbenâftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihîn(fâtihîne).

Manası: “Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”

Her 100 okumada bir defa aşağıdaki Âyet okunur; “Allahümme, ya mütettihal ebvâb,iftahlena hayrel-bâb.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir