Kur’an-ı Kerim’deki Sure isimlerinin Türkçe anlamları…

Kur’an-ı Kerim’deki Sure isimlerinin Türkçe anlamları…

Abese : “Yüzünü ekşitti.”
Adiyât : Nefes nefese koşanlar
Ahkaf : Yer adı
Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler
A’la : Yüce, büyük, kutlu
Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı
Ali İmran : İmran ailesi
Ankebût : Dişi örümcek
A’raf : Cennetle cehennem arası bölge
Asr : Çağ, asır, zaman
Bakara : İnek
Beled : Belde, kent, bölge
Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık
Bürûc : Burçlar
Câsiye : Çöken, oturan
Cin : Cin, görünmeyen varlık
Cumua : Cuma, toplanma, topluluk
Duha : Kuşluk vakti
Dühân : Duman, sis, pus
En’am : Hayvanlar, davarlar
Enbiya : Peygamberler
Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler
Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan
Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen
Fecr : Şafak vakti
Felak : Tan yeri, yarılma, açılma
Fetih : Fetih, açılış
Fil : Fil
Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran
Fussılet : “Ayrıntılı yaptı”
Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan
Hac : Ziyaret
Hadid : Demir
Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey
Haşr : Haşir, toplama, diriltme
Hicr : Bir topluluğun adı
Hucurât : Hücreler
Hûd : Hûd Peygamber
Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler
İbrahim : Hz. İbrahim
İhlâs : Samimiyet
İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma
İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)
İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma
İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması
İsra : Gece yürüyüşü
Kaaria : Şiddetle çarpan
Kadir : Kadir Gecesi
Kaf : “Kaf” harfi
Kâfirun : Kafirler
Kalem : Kalem
Kamer : Ay
Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri
Kehf : Mağara
Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik
Kıyamet : Kıyamet
Kureyş : Kureyş Kabilesi
Leyl : Gece
Lukman : Hz.Lokman
Mâide : Sofra
Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi
Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları
Meryem : Hz. Meryem
Muhammed : Hz.Muhammed
Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar
Mücâdile : Hakları için savaşan kadın
Müddessir : Örtüsüne bürünen
Mülk : Mülk , yönetim
Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)
Müminûn : Müminler
Mürselat : Görevle gönderilenler
Mümtehine : İmtihan eden
Münafıkûn : İkiyüzlüler
Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen
Nahl : Balarısı
Nâs : İnsanlar
Nasr : Yardım
Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler
Nebe’ : Haber
Necm : Yıldız
Neml : Karınca
Nisa : Kadınlar
Nûh : Hz. Nûh
Nûr : Işık
Ra’d : Gök gürültüsü
Rahman : Rahmeti bol olan
Rûm : Bizanslılar
Sâd : “Sâd”harfi
Saff : Saf tutmak
Saffât : Saf bağlayanlar
Sebe’ : Sebâ ülkesi
Secde : Secde
Şems : Güneş
Şuara : Şairler
Şûra : Şûra, toplu denetim
Tâhâ : “Tı” ve “Ha” harfleri
Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama
Talâk : Boşama, boşanma
Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran
Tebbet : “Eli kırıldı.”
Teğabün : Aldatış ve aldanış
Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış
Tekvir : Büküp dürme
Tevbe : Tövbe
Tin : İncir
Tûr : Tûr dağı
Vâkia : Olan, ortaya çıkan
Yâsin : “Ya” ve “Sin” harfleri
Yûnus : Hz.Yûnus
Yûsuf : Hz. Yûsuf
Zâriyât : Tozutup savuranlar
Zilzal : Zelzele
Zühruf : Süs-Püs
Zümer : Zümreler, klikler

Yazar: İslami Yol

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir