Peygamber Efendimizin Tırnak Kesiminde ki Hassasiyeti

Hazreti Aişe (Radıyallahu Anha) den rivayete göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Her kim cuma günü tırnaklarını keserse bir dahaki cumaya kadar bütün kötülüklerden korunur.” buyurdu. (Deylemi. Firdevs:3/525 No:5639)

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) den rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Fakirlikten körlükberes (alaca hastalığı)ve delilik şikayetinden emin olmak isteyen tırnaklarını Perşembe günü ikindiden sonra kessin ve sol serçe parmağından başlasın.” buyurdu (Deylemi Firdevs:3/594 No:5865)

Tırnakların nasıl kesileceği hakkında bir çok görüşler varsada İmam-ı Nevevi’ye göre müstehap olan ayaklardan evvel ellerden başlamaktır.Evvela sağ elin şehadet parmağından başlanıp sonra orta parmaktan küçük parmağa kadar sıralı kesilir. Sonra baş parmak kesilir daha sonra sol elin küçük parmağından başlanıp sırayla baş parmağa gelinir. Bundan sonra sağ ayağa dönülüp en küçük parmaktan başlanır sırayla sol ayağın en küçük parmağında bitirilir.İmam-ı Gazali (Kuddise Sırruhu) Hazretleri de İhya-i Ulumda böyle zikretmiştir.

(Ruhul Furkan Tefsiri 1/591)

Bir Cevap Yazın