Nâsr Sûresî

nasr

[mp3]/wp-content/uploads/2009/03/110-nasr.mp3[/mp3]

Türkçe Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
1.İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu
2.Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa
3.Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa 

 

Meali:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1.Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği, 
2.Ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit 
3.Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O,  tevbeleri çok kabul edendir.