Bediu

95 – Bediu

95 – Bediu

95 – Bediu Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan. Örneksiz, maddesiz yaratan. Kolaylıkla daima hayrete düşürücü güzellikte şeyler yaratan. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır.” (Enam, 101) “Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece…