Basîr

28 – Basîr

28 – Basîr

28 – Basîr Her şeyi gören, çok iyi gören Hakkıyla gören. Sonsuz ve nihayetsiz her şeyi görendir. Bütün varlıkların her an hangi işle meşgul olduklarını ve ne yaptıklarını görendir. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri…