1- Fatiha Suresi

[Mekkidir, yedi âyettir.] Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hamd, alemlerin rabbi Allah’a: 2- Rahmandır, rahîmdir, 3- Din gününün sahibidir. 4- Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. 5- Bize doğru yolu göster, 6- Nimetlendirdiğin kişilerin yolunu; 7- Gazaba uğramışların da değil, sapıkların da.

2- Bakara Suresi

[Medenidir, ikiyüz seksen altı âyettir.] Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm. 2- Bu, bir kitaptır ki onda şüphe yok. Tokvâ sahiplerine yol göstericidir. 3- Onlar, gaybe inanırlar, namaz kılarlar, rızıklandırdığımız şeylerin bir kısmını yoksullara harcarlar. 4- Onlar, sana indirilene de inanırlar, senden önce indirilenlere de; ahirete de iyice inanmışardır. 5- Onlardır rablerinden […]