TEVBE-1

TEVBE-1 Bismillahirrahmanirrahim Bir önceki bahsimiz ibadet ve dua hakkında idi. İki önce arz etmiştim ki; eğer ibadet ve ubudiyet (Kulluk) doğru bir şekilde gerçekleşirse, ister istemez insanın Zatı akidesi ilahi’ye gerçek bir yakınlığını gerektirecektir, insan ubudiyet, vasıtası ile her hangi…

TEVBE 2

TEVBE 2 Bismillahirrahmanirrahim Bütün Kâinatı yaratan, âlemlerin Rabbine hamd ol­sun, Salât ve Selâm’ı O’nun kulu, habibi, sırrının koru­yucusu, emirlerinin tebliğlisi yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.Â.A.)e ve onun temiz evlatlarına olsun. Eûzü billahi mineşşeytaniraciym : «Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bize…

İNSANİYET MEKTEBİ

İNSANİYET MEKTEBİ Bismillahirrahmanirrahim Konumuz insaniyet mektebidir. Bizim (Kısa süre ön­ce) tanıdığımız ve dünyada yegâne araştırmacı ve muhakkik olan insan. Kendisi, daima kendi bahis konularından biri ola gelmiştir. Yani; İnsanın bahis konusu ettiği me­selelerden biri de kendisi olmuştur. İnsaniyet kelimesinin anlamı,…

SORUNLAR VE ZORLUKLAR

SORUNLAR VE ZORLUKLAR Bismillahirrahmanirrahim Önceki toplantıda şu konuya değinmiştim; İnsan nef­sinin olgunlaşmasına, ahlâkının tasfiye edilmesine ve vücudunda gizli bulunan güçlerin harekete, geçmesine sebep olan ve insan vücudunu tahrik eden bir güç hük­münde olan her konu, acı olaylar, zorluklar ve so­runlardır.…

ZORLUKLARIN YAPIMCILIĞI

ZORLUKLARIN YAPIMCILIĞI Belalar, zorluklar ve sorunların insan vücudunda ne gibi bir etki bıraktığı ve taşıdıkları felsefe anlaşıldığı zaman, ancak bu iki sorunun cevabı anlaşılmış olur. Bilin­melidir ki, yaratılış kanunu hükmüyle, birçok kemal ve tekâmül ancak zorluklar, bela ve sorunlara karşı…

ÎLÂHİ İMTİHAN

ÎLÂHİ İMTİHAN İkinci soruya gelince, bu konularda imtihanın ne an­lamı vardır? Bu sorunun cevabı, yukarıda söylediklerimizden bi­raz anlaşılmaktadır. Ama biraz daha açıklanmalıdır: Bir meçhulü açıklığa kavuşturmak için bir şey im­tihana tabi tutulur. Bunun için de bir ölçü kullanırlar. Bir malın…

Toplam 14 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »